Oznamovací systém

OZNAMOVACÍ SYSTÉM

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Vítáme Vás na stránce oznamovacího systému Skupiny Klokočka.

Věříme v důležitost transparentnosti, etiky a odpovědnosti ve všech aspektech našeho podnikání. Chceme předcházet neetickému nebo nezákonnému jednání. Pokud jste se však stali svědky takového jednání, můžete důvěrně nahlásit jakýkoli problém nebo porušení pravidel. Vaše oznámení jsou přijímána bezpečně a anonymně (pokud to žádáte), a jsou pečlivě vyšetřována nezávislými a kompetentními osobami. Vaše informace jsou důvěrné a zacházení s nimi je v souladu s nejvyššími standardy ochrany soukromí.

Kdo může podat oznámení?

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která pro některou ze společnost ve Skupině Klokočka vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která jedná ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Jakým způsobem je možné oznámení podat?

Oznámení je možné podat následujícími způsoby:

  • e-mailem na oznameni@klokocka.cz
  • písemně na adresu: Autosalon Klokočka Centrum a.s., Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6. Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT - pouze k rukám marketingového ředitele“
  • vhozením do schránky v KOC Karlovarská 814/115 – schránka je označena textem „SK KLOKOČKA - OZNÁMENÍ“. Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT - pouze k rukám marketingového ředitele“

Co by mělo oznámení obsahovat?

Poskytněte co nejvíce informací o situaci, včetně uvedení času, zapojených osob aj. Vždy posílejte pouze pravdivé informace. Pokud máte k dispozici nějaké dokumenty, přiložte je. Zjednodušíte tím posuzování oznámení.

Co musí oznámení obsahovat?

Údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení můžete podat i anonymně. V takovém případě berete na vědomí, že nemůžete uplatňovat všechna práva oznamovatele.

Jak je chráněna moje totožnost?

Vaše totožnost je známa pouze příslušné osobě (MKT ředitel). K uvedeným informacím má přístup pouze příslušná osoba, která je povinna zajistit, aby nedošlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě. Třetí osobě může příslušná osoba Vaši totožnost sdělit pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo v případě, kdy ke k takovému sdělení povinen na základě zákon.

Zpět do obchodu